#hồi phục sau đại dịch

8 Bài viết

Bác sĩ Huỳnh Tuấn Kiệt: Hãy xác định tâm lý "ai cũng đang là F0" thay vì "mình cũng sẽ là F0"!

Hồi phục giáo dục: Thật khó để… tạm gác hết những âu lo!

Tại sao những người LGBT cảm thấy bị cô lập hơn trong đại dịch?

"Shadowloss": Cảm thấy sự "mất mát" về công việc, học tập không được thừa nhận!

Gen Z trở lại thành phố ngày "bình thường mới": Thực hiện tiếp những ước mơ còn dang dở!

Covid-19 đã thay đổi thái độ làm việc của chúng ta như thế nào?

#YouAreNotAlone: Cùng chung tay chữa lành!

"Bình thường mới" của TNV chống dịch: Nhìn về những bệnh nhân đã hồi phục thay vì mất mát