logo remix

REMIX

Countdown

00

Ngày

:

00

Giờ

:

00

Phút

:

00

Giây

logo remix

vũ trụ nhạc phiêu

VieZ REMIX sân chơi - hội hè âm nhạc đầu tiên của VieZ.vn.

Vũ trụ âm nhạc của VieZ REMIX “welcome” Nghệ sĩ mới - Ca khúc hit & Giai điệu viral. Tất cả sẽ được “remix”, “rework”, “reinvent” một cách đầy “freestyle”, kèm những cú twist! Một vũ trụ âm nhạc kết nối nghệ sĩ bay trên những rào cản định kiến về lứa tuổi, giới tính, thế hệ, dòng nhạc. Tại đây, mọi thứ đều có thể giao thoa, đan xen, làm mới. Phiêu Our Music!

Phiêu VieZ.vn - Siêu vũ trụ giải trí đa tầng!

mới nhất

logo remix

© Z.Remix 2022. All Rights Reserved.