Logo VieZ

#chuyện thi online

13 Bài viết

Có thờ có thiêng - Gen Z chơi hệ tâm linh trước mùa thi

Có thờ có thiêng - Gen Z chơi hệ tâm linh trước mùa thi

Vấn đề|15.12.2021
Tranh cãi về phần mềm chống gian lận thi cử online: Liên quan đến xâm phạm quyền riêng tư?

Tranh cãi về phần mềm chống gian lận thi cử online: Liên quan đến xâm phạm quyền riêng tư?

Vấn đề|11.12.2021
Học sinh đi học trở lại, kiểm tra cuối kì trực tuyến hay trực tiếp?

Học sinh đi học trở lại, kiểm tra cuối kì trực tuyến hay trực tiếp?

Vấn đề|03.12.2021
Cách sinh viên đại học kể chuyện bằng "shopee": Chuẩn không cần chỉnh!

Cách sinh viên đại học kể chuyện bằng "shopee": Chuẩn không cần chỉnh!

Vấn đề|28.11.2021
Thực trạng giai đoạn nước rút cho thi cuối kỳ: Hơn nhau ở nhóm học tập!

Thực trạng giai đoạn nước rút cho thi cuối kỳ: Hơn nhau ở nhóm học tập!

Vấn đề|27.11.2021
Những bộ thần "mèo, xoài, thìa, cuốc, xẻng" có "độ" Gen Z vượt qua các bài kiểm tra?

Những bộ thần "mèo, xoài, thìa, cuốc, xẻng" có "độ" Gen Z vượt qua các bài kiểm tra?

Vấn đề|25.11.2021
Trường ĐH thiết kế hệ thống thi online, sinh viên "chúc mừng trường nhưng chia buồn với chính mình"

Trường ĐH thiết kế hệ thống thi online, sinh viên "chúc mừng trường nhưng chia buồn với chính mình"

Vấn đề|17.11.2021
"Lần đầu tiên làm chuyện ấy": Kiểm tra giáo dục thể chất online!

"Lần đầu tiên làm chuyện ấy": Kiểm tra giáo dục thể chất online!

Vấn đề|17.11.2021
Kể cả thi online hay offline thì chúng ta cũng không thể "qua mắt" được giáo viên?

Kể cả thi online hay offline thì chúng ta cũng không thể "qua mắt" được giáo viên?

Vấn đề|12.11.2021
"Giám thị online" - MS Tracking: Nỗi khổ không của riêng ai!

"Giám thị online" - MS Tracking: Nỗi khổ không của riêng ai!

Vấn đề|06.11.2021
Cuộc thi Toán quốc tế nhưng cách tổ chức lại "ao làng" làm phụ huynh bức xúc

Cuộc thi Toán quốc tế nhưng cách tổ chức lại "ao làng" làm phụ huynh bức xúc

Vấn đề|04.11.2021
Mùa thi online: Học sinh, sinh viên "nước đến chân" vẫn chưa học bài!

Mùa thi online: Học sinh, sinh viên "nước đến chân" vẫn chưa học bài!

Vấn đề|04.11.2021
Ở nhà tôi kể: Thi online lần đầu trong đời như thế nào?

Ở nhà tôi kể: Thi online lần đầu trong đời như thế nào?

Vấn đề|24.08.2021

Siêu Hot

menu