Logo VieZ

Những điều cần lưu ý trước khi sổ hộ khẩu bị khai tử vào cuối năm 2022

Minh Thư|

Những quy định mới liên quan đến sổ hộ khẩu và sổ tạm trú trong năm 2023 cần lưu ý.

Những điều cần lưu ý trước khi sổ hộ khẩu bị khai tử vào cuối năm 2022

Thời điểm thu hồi sổ hộ khẩu giấy

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú 2020, từ ngày 1/1/2023, tất cả các sổ hộ khẩu bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú đã được cấp trước đó chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022. Các thông tin của người dân sẽ được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu thay cho sổ giấy.

Phương thức giao dịch khi không còn sổ hộ khẩu giấy

Trước đây, sổ hộ khẩu giấy là loại giấy tờ không thể thiếu trong các thủ tục hành chính, giao dịch quan trọng. Thế nhưng, từ thời điểm 1/1/2023, khi loại giấy tờ này bị khai tử, theo quy định Luật Cư trú 2020, các thông tin về cư trú sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu cư trú trên trang thông tin điện tử.

Những thành viên nhập khẩu, chuyển hộ khẩu, đăng ký tạm trú,... đều được hệ thống cập nhật và xử lý thay vì ghi chép trong sổ hộ khẩu giấy như trước đây.

Cách thức để xác nhận cư trú

Công dân có thể lựa chọn một trong hai cách dưới đây để xác nhận cư trú:

Thứ nhất, trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú.

Thứ hai, gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Trong đó, nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Xác nhận thông tin về cư trú có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày cấp.

Cách đăng ký tạm trú bằng hình thức trực tuyến

Khi sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng, người dân có thể thực hiện đăng ký tạm trú bằng hình thức trực tuyến qua các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

Hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp tục. Nếu chưa có tài khoản, công dân cần chọn Đăng ký phía dưới để tạo tài khoản.

Bước 2: Khai báo đầy đủ thông tin trên trang Khai báo tạm trú.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết.

Sau khi thực hiện gửi hồ sơ thành công, thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ được phản hồi sau 3 ngày. Trường hợp người dân được yêu cầu đến trực tiếp cơ quan có trách nhiệm để xuất trình giấy tờ, người dân cần thực hiện đúng để được đăng ký tạm trú theo quy định.

Cần nhanh chóng đổi sang CCCD gắn chip

Cảnh sát quản lý cư trú sẽ sử dụng mã định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, những ai còn đang sử dụng chứng minh thư 9 số, tức là những người chưa biết mã định danh cá nhân, điều đó sẽ gây khó khăn trong việc xin thông tin về lưu trú. 

Vì vậy, người dân nên sớm đổi sang CCCD gắn chip để thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính trước khi sổ hộ khẩu giấy bị xóa bỏ.

Nguồn:TH&PL

Xem Nhiều Nhất

Don't Miss Out

Đừng Bỏ Lỡ

Siêu Hot

menu
Logo VieZ