#fake news

6 Bài viết

Hệ quả đằng sau một fake news, ai là người phải gánh chịu?

Mạng xã hội: "Thế giới ảo" mang đến những kết nối thật trong mùa dịch bệnh

Thông tin Bộ GD-ĐT xây dựng phương án giảm học phí Đại học là không chính xác

Không chỉ áp dụng 5K đẩy lùi Covid-19, mà cần 5K để phòng chống "virus tin giả"

Fake News: Sự lừa dối cảm xúc của số đông giữa mùa dịch bệnh

Gen Z và sự "ô nhiễm" thông tin từ mạng xã hội