Logo VieZ

#đài tưởng niệm Covid-19

6 Bài viết

Những ngọn đèn hoa đăng xuôi dòng, tiễn đưa người đã mất vì Covid-19

Những ngọn đèn hoa đăng xuôi dòng, tiễn đưa người đã mất vì Covid-19

Vấn đề|19.11.2021
Lễ tưởng niệm người đã mất vì Covid-19 tại TP.HCM: Hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng sẵn sàng được thả!

Lễ tưởng niệm người đã mất vì Covid-19 tại TP.HCM: Hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng sẵn sàng được thả!

Vấn đề|19.11.2021
Màu đen phủ trang chủ các báo trong ngày tưởng niệm 23.476 đồng bào qua đời vì đại dịch Covid-19

Màu đen phủ trang chủ các báo trong ngày tưởng niệm 23.476 đồng bào qua đời vì đại dịch Covid-19

Vấn đề|19.11.2021
"Thương nhớ cụ Hường": Người phụ nữ 30 năm bán chè ở Sài Gòn đã mất vì Covid-19

"Thương nhớ cụ Hường": Người phụ nữ 30 năm bán chè ở Sài Gòn đã mất vì Covid-19

Vấn đề|19.11.2021
Hình ảnh giữa Sài Gòn: Một dòng chữ xúc động trước cửa Dinh Độc Lập!

Hình ảnh giữa Sài Gòn: Một dòng chữ xúc động trước cửa Dinh Độc Lập!

Vấn đề|18.11.2021
"Đài tưởng niệm" Covid-19: Các nhà thiết kế, kiến trúc  sư nói gì về ý tưởng thực hiện?

"Đài tưởng niệm" Covid-19: Các nhà thiết kế, kiến trúc sư nói gì về ý tưởng thực hiện?

Vấn đề|18.10.2021

Siêu Hot

menu