Logo VieZ

#casting Rap Việt mùa 3

7 Bài viết

Masew chưa chính thức là producer Rap Việt mùa 3

Masew chưa chính thức là producer Rap Việt mùa 3

Những rapper "hệ visual" đầu tiên tại Rap Việt mùa 3

Những rapper "hệ visual" đầu tiên tại Rap Việt mùa 3

Rapper Tez: "Tôi muốn tái đấu GDucky"

Rapper Tez: "Tôi muốn tái đấu GDucky"

Khán giả hân hoan với Rap Việt mùa 3

Khán giả hân hoan với Rap Việt mùa 3

Lý do DLow trở lại với Rap Việt mùa 3

Lý do DLow trở lại với Rap Việt mùa 3

V132 Calling - DLow: "Tại Rap Việt mùa 3, tôi muốn đấu với Tez"

V132 Calling - DLow: "Tại Rap Việt mùa 3, tôi muốn đấu với Tez"

Dàn rapper phấn khích khi Rap Việt trở lại

Dàn rapper phấn khích khi Rap Việt trở lại

Siêu Hot

menu