#Tương lai Gen Z

4 Bài viết

Thời đại Gen Z làm phim: "Đơn giản như đang giỡn!"

Thời gian rảnh của Gen M và Gen Z khác nhau như thế nào trong thời Covid-19?

Từ Y2K đến Covid-19: Sự ra đời của thế hệ bản lĩnh bậc nhất lịch sử

Gen Z - một thế hệ có tương lai đầy biến động vì sự xuất hiện của COVID-19