Logo VieZ

Tổng hợp bài viết của Thu Nga

8 Bài viết

Captain America mới của MCU chưa chắc là Falcon

Captain America mới của MCU chưa chắc là Falcon

Streaming|26.01.2021
Những đứa con của Scarlet Witch kết nối tới Ant-Man 3 ra sao?

Những đứa con của Scarlet Witch kết nối tới Ant-Man 3 ra sao?

Streaming|26.01.2021
Sao The Eternals tiết lộ về mối tình đồng tính nam đầu tiên của MCU

Sao The Eternals tiết lộ về mối tình đồng tính nam đầu tiên của MCU

Sự thực đau đớn đằng sau thế giới giả tưởng trong WandaVision

Sự thực đau đớn đằng sau thế giới giả tưởng trong WandaVision

Streaming|21.01.2021
Extraction của Chris Hemsworth sớm có phần hai

Extraction của Chris Hemsworth sớm có phần hai

Streaming|20.01.2021
Hậu truyện Vệ Sĩ Sát Thủ kết nạp phản diện mới

Hậu truyện Vệ Sĩ Sát Thủ kết nạp phản diện mới

WandaVision chỉ là "thế giới ảo" trong tâm trí của Wanda?

WandaVision chỉ là "thế giới ảo" trong tâm trí của Wanda?

Streaming|19.01.2021
 
Truy Tìm Tung Tích Ảo có phần hậu truyện với nội dung mới hoàn toàn

Truy Tìm Tung Tích Ảo có phần hậu truyện với nội dung mới hoàn toàn

Siêu Hot

menu