#RPT Orijinn

5 Bài viết

RPT Orijinn: Tự hào rap Thủ đô

MCK "gửi lời cảm ơn" hoành tráng đến những người yêu cũ

Ronboogz "năm anh lên 6" và tiềm năng trở thành "rising star"

Rapper đáng xem năm 2022: Lil Wuyn, Wxrdie và?

Cách MCK cùng Orijinn đáp trả sự công kích