#Hội chứng FOMO

4 Bài viết

Phương tiện truyền thông xã hội là nguyên nhân của trầm cảm?

Mạng xã hội "tạo ra" FOMO - chưa chắc?

Gen Z toàn cầu "sợ hãi" trước sự biến mất trong đêm của Facebook, Instagram

Hội chứng FOMO: Mạng xã hội có đang khiến Gen Z mang tâm lý sợ thua kém?