#Còn Thở Là Còn Gỡ

4 Bài viết

trò chuyện nhanh cùng Phương Mỹ Chi: Năm 2022, không chỉ có dân ca, bolero...

Phương Mỹ Chi trong lần đầu mang hit mới lên sân khấu sẽ ra sao?

Vừa ra MV mới với tên tương đối giống Lil Wuyn, Phương Mỹ Chi nói gì?

Phương Mỹ Chi khi đi cùng DTAP sẽ ra sao?