#Social Star nói tiếng Anh

4 Bài viết

Phương Nam - Uy Lê (Saigon Tếu) thực hiện thử thách tiếng Anh: Không thua người bản xứ!

Thử tài tiếng Anh của Nguyên Newin - Shayne Tran, đúng là ở một đẳng cấp khác!

Xem Thảo Tâm, Khiemslays phản ứng thế nào khi bất ngờ được hỏi tiếng Anh!

Khánh Vy thử tài tiếng Anh của ABG Tina - Lilthu ở thảm đỏ VEA 2021, như thế nào mà netizen phải "wow"?