#Phạm Hồng Phước

4 Bài viết

Phạm Hồng Phước và cách trả lời cho câu hỏi: 'Tại sao nhạc hay mà ít view vậy?'

Nam Em kết hợp với Phạm Hồng Phước: Liệu có hay?

Phạm Hồng Phước: "Tôi thấy mình không còn phù hợp với mainstream"

Hội người yêu cũ của Hương Giang