#Diễn viên Khánh Huyền

5 Bài viết

À, thì ra: Mẹ cũng biết "ghen"

À, thì ra: Đây là màn lật mặt nhanh nhất trong "Giấc Mơ Của Mẹ"

À, thì ra: Mỗi người mẹ đều "ích kỷ"

À, thì ra: Đây là nhân vật khó lường nhất trong "Giấc Mơ Của Mẹ"

"Giấc Mơ Của Mẹ": Mẹ bạn là ai trong những hình tượng này?