#Dickator

4 Bài viết

‘Rap Việt’ mùa 3 - tập 4: Huỳnh Công Hiếu (Dickator) lấy nước mắt

Rapper Dickator chuẩn bị “từ sáng đến tối” cho Rap Việt mùa 3

Dickator "đóng tune" ra sao?

Phân tích Rap học - Dickator: "Team Rhymastic không yếu"