#Young Uno

3 Bài viết

Seachains nói gì về nhận xét "khả năng ngang với HLV" của Young Uno?

"Seachains có năng lực ngang ngửa các vị HLV trong Rap Việt"

8x - 9x điểm danh: "Huyền thoại" Audition trở lại