#Yo bae

3 Bài viết

Yo Bae phốt trang review phim sử dụng trái phép hình ảnh của cô và nhiều YouTuber nổi tiếng

Social Star nhận xét tiếng Anh của loạt ca sĩ, cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đang dùng giọng... Việt kiều

YouTuber Yo Bae đáp trả về những lời đồn ăn chơi, đua đòi