Logo VieZ

#xử lý tin giả

3 Bài viết

Social Talk: Không còn phòng, chống kênh tin tức giả, đã đến lúc bài trừ

Social Talk: Không còn phòng, chống kênh tin tức giả, đã đến lúc bài trừ

Vấn đề|10.09.2021
Cách phân biệt tin thật giữa hàng ngàn tin giả

Cách phân biệt tin thật giữa hàng ngàn tin giả

Vấn đề|19.08.2021
Không chỉ áp dụng 5K đẩy lùi Covid-19, mà cần 5K để phòng chống "virus tin giả"

Không chỉ áp dụng 5K đẩy lùi Covid-19, mà cần 5K để phòng chống "virus tin giả"

Vấn đề|16.08.2021

Siêu Hot

menu