#Trend cửa sổ máy bay của Lê Bống

2 Bài viết

Vì sao không nên để điện thoại ở ô cửa sổ máy bay?

Tiếp viên hàng không nói về trend cửa sổ máy bay của Lê Bống: "Thông minh hay trò lố?"