Logo VieZ

2 Bài viết

Sự "tiến hóa" có khiến hàng ghế đầu quyền lực (Front Row) ở các show thời trang... mất giá?

Sự "tiến hóa" có khiến hàng ghế đầu quyền lực (Front Row) ở các show thời trang... mất giá?

Làm lố như Phạm Thoại, sao lại được ngồi hàng ghế đầu quyền lực (Front Row) ở Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam?

Làm lố như Phạm Thoại, sao lại được ngồi hàng ghế đầu quyền lực (Front Row) ở Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam?

Siêu Hot

menu