Logo VieZ

#thuyết trình

2 Bài viết

Thuyết trình: Nhiều người đang lầm tưởng giữa tư duy phản biện và tư duy phê phán

Thuyết trình: Nhiều người đang lầm tưởng giữa tư duy phản biện và tư duy phê phán

Vấn đề|23.11.2021
Kỹ năng thuyết trình quan trọng thế nào trong thời gian học đại học?

Kỹ năng thuyết trình quan trọng thế nào trong thời gian học đại học?

Soft skills|17.08.2021

Siêu Hot

menu