#Thanh Hưng

2 Bài viết

Đồng nghiệp phủ nhận Sơn Tùng M-TP đạo nhạc

'Nhạc sĩ bất tài, vô dụng mới đi đạo nhái, nhưng tôi không nói Sơn Tùng M-TP'