#Shin Se Kyung

6 Bài viết

Những mỹ nhân bị gắn mác 'bình hoa di động'

Dàn nữ phụ át vía nữ chính: Krystal xử gọn "chúa đơ" Shin Se Kyung!

5 mỹ nhân Hàn "có đỏ mà không có thơm", đã diễn đơ lại còn hay đóng chính

Trước Yoo Na Bi, từng có loạt nữ chính không ai ưa nổi trên phim Hàn!

“Mỹ nhân mặt đơ” Shin Se Kyung đóng phim về chính cuộc đời của mình

Cảnh hôn của Soo Young (SNSD) và Kang Tae Oh trong Run On: Nàng chật vật tìm cách, chàng nhiệt tình hướng dẫn