#sayREAL

7 Bài viết

Trăm Mười Một: đi tìm tiếng nói thật từ 100 Gen Z

Showbiz Việt cần bản phong sát hay không?

Social Star: Yêu nước là cần lên án phim xâm hại chủ quyền quốc gia trên Netflix

Vũ Cát Tường - The Outsider: "Người đứng ngoài cuộc của tất cả mọi thứ"

ViruSs: "Mang MV ra để chửi bới, kêu la, đầy người làm được, phải có lý do gì mọi người mới trông ngóng tôi reaction!"

#REALstory: 500 ngày chống dịch của showbiz Việt cùng toàn dân!

Nói thật có là...xa xỉ?