Logo VieZ

#sao việt quảng cáo hàng kém chất lượng

2 Bài viết

Khán giả đồng tình người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm

Khán giả đồng tình người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm

Nghệ sĩ hết làm "KOL kem trộn", giờ lại đến "KOL tâm linh", khán giả cần tỉnh táo

Nghệ sĩ hết làm "KOL kem trộn", giờ lại đến "KOL tâm linh", khán giả cần tỉnh táo

Vấn đề|27.09.2022

Siêu Hot

menu