Logo VieZ

#Sài Gòn buồn

3 Bài viết

Khi ca từ chạm tim người Sài Gòn

Khi ca từ chạm tim người Sài Gòn

Nhạc Việt|06.09.2021
Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm và buổi chiều hẹn chẳng còn nắng rực

Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm và buổi chiều hẹn chẳng còn nắng rực

Nhạc Việt|04.09.2021
Lyrics "Sài Gòn buồn" ra đời chỉ trong một đêm giữa những ngày Sài Gòn giãn cách

Lyrics "Sài Gòn buồn" ra đời chỉ trong một đêm giữa những ngày Sài Gòn giãn cách

Nhạc Việt|03.09.2021

Siêu Hot

menu