#Running Man covid-19

6 Bài viết

Thêm thành viên Running Man dương tính với Covid-19

Tình hình ở khu cách ly của dàn f0 Running Man lần đầu được tiết lộ

Vừa khỏi Covid-19, 2 thành viên Running Man làm gì?

2 tháng "xui xẻo" nhất của Running Man suốt 11 năm

Kim Jong Kook và 2 thành viên của Running Man xác nhận nhiễm Covid-19

Dàn Running Man xét nghiệm âm tính với Covid-19, nhưng 1 người phải tự cách ly