#Phương Phương Thảo

2 Bài viết

Phương Phương Thảo liên tục ra MV nhằm thoát mác ‘hiện tượng cover’

Phương Phương Thảo: "Tôi tự hào vì được nói giống Lệ Quyên"