#Phốt của Lê Bống

4 Bài viết

Quên vụ quay "tóp tóp" trên máy bay, Lê Bống mang bảng học vấn ra sao đến Miss Fitness Vietnam?

Tiếp viên hàng không nói về trend cửa sổ máy bay của Lê Bống: "Thông minh hay trò lố?"

Lê Bống và Lê Xuân Anh, sự khác biệt nào khi thi hoa hậu?

Lê Bống (lại) diện bikini, nhưng lần này... kỳ