#phỏng vấn Hiền Nhi

2 Bài viết

Hiền Nhi: 'Người mặc đồ đạo nhái không hề quan tâm đến thời trang, có lẽ cũng không có kiến thức'

Hiền Nhi: Làm nội dung nhưng không thích quá viral?