Logo VieZ

#phân tích rap học

4 Bài viết

Phân tích Rap học - Hà Lê: "Về kỹ năng Kellie không bằng D-Low nhưng tổng thể lại xuất sắc"

Phân tích Rap học - Hà Lê: "Về kỹ năng Kellie không bằng D-Low nhưng tổng thể lại xuất sắc"

TV Show|14.01.2022
Phân tích Rap học - Mr.T: “Lil Wuyn không phải phong cách rap 'bánh bổ' vì ở Việt Nam chỉ hai người làm được”

Phân tích Rap học - Mr.T: “Lil Wuyn không phải phong cách rap 'bánh bổ' vì ở Việt Nam chỉ hai người làm được”

TV Show|16.11.2021
Phân tích Rap học - B Ray: “Karik như thả hổ về rừng, Wowy yếu thế!”

Phân tích Rap học - B Ray: “Karik như thả hổ về rừng, Wowy yếu thế!”

TV Show|10.11.2021
Phân tích Rap học - Andree Right Hand: B-Wine không để lại ấn tượng với tôi

Phân tích Rap học - Andree Right Hand: B-Wine không để lại ấn tượng với tôi

TV Show|26.10.2021
Siêu Mới