#nỗi lo phim việt

2 Bài viết

Nỗi lo phim Việt: “Quá nhiều kịch bản tốt nhưng ít kịch bản hấp dẫn"

Diễn viên Hoàng Mèo: "Phát ngôn về tiktoker của tôi đã bị hiểu lầm"