#mai ngô rap việt

4 Bài viết

Mai Ngô: 'Không quan tâm đến drama, mỗi tháng sẽ ra 1 MV'

'The real Mai Ngô' muốn rap thật rồi

Sau Rap Việt, Mai Ngô đã có Không Phải Tại Nó version 2?

ĐỘC QUYỀN - Rapper Mai Ngô: "Tôi chấm mình 6/10, Vsoul là 11/10 vì..."