#LOONA dương tính

3 Bài viết

Rộ tin 1 nữ idol khởi kiện công ty quản lý, Knet rần rần: 'Rồi ngày này cũng tới'

Queendom 2: 11/12 thành viên dương tính Covid-19, LOONA dừng lại hay tiếp tục?

LOONA dương tính COVID-19