#học sinh cuối cấp

4 Bài viết

Chụp ảnh kỷ yếu kiểu Gen Z: Để viral phải có tuyên ngôn "cháy"!

"Mình không chụp kỷ yếu đâu, mọi người cứ chụp đi nha, mình không đủ tiền để nộp"

Sau khi tốt nghiệp, vì sao các cuộc họp lớp lại khó diễn ra?

Chụp ảnh kỷ yếu kiểu Gen Z: Lồng lộn váy áo làm gì, tuyên ngôn "chất" mới quan trọng!