#diễn viên đóng Trịnh Công Sơn

2 Bài viết

Không phải phim "Em và Trịnh", như thế này mới đúng là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

[Độc quyền] Nam chính "Em và Trịnh": "Tôi có giảm cân cũng không giống được Trịnh Công Sơn"