#đàn ông gia trưởng

2 Bài viết

Chàng trai muốn đứng tên toàn bộ tài sản nếu kết hôn, netizen: "May mà anh nói sớm để né"

Hai nam nhân với quan điểm trong tình yêu rất "kỳ khôi" khiến ai cũng né!