#Con trai NS Xuân Bắc

4 Bài viết

Hai con trai nghệ sĩ Xuân Bắc hát tiếng Anh trên sóng truyền hình

Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc: 'Không ai thương con bằng mẹ, đừng thương vay khóc mướn như thế'

Hành trình đi khai giảng đầy-phấn-khởi-hào-hứng của nhân vật đến hẹn 5/9 lại lên: Bi Béo