#code switching

2 Bài viết

Gen Z sẽ là thế hệ bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt?

Sau tranh cãi của Chi Pu: Văn hóa "Code switching" liệu có đáng bị lên án?