Chi Pu song ca Quân A.P ‘Từ Hôm Nay’: “Bè mạnh, khỏe”