#Ca sĩ Jimmii Nguyễn

2 Bài viết

Nghệ sĩ bị dừng đêm nhạc khẩn cấp: Jimmii Nguyễn, Tuấn Hưng

Chủ nhân bài hit "Hoa Bằng Lăng" Jimmii Nguyễn: "Nợ vợ một lễ cưới"