#bnat peter thiên phú

3 Bài viết

Giữa sự kiện, Bnat và Peter Thiên Phú tình tứ như chốn không người

Nhìn lại năm 2021: Naki, Peter bật khóc vì sợ bị bỏ lại

Drunk Talk: Bnat từng ấm ức vì "chiều cao thấp" cũng là "cái tội"