Logo VieZ

#bí kíp luyện rap

11 Bài viết

Bí kíp luyện Rap từ Yuno Bigboi: "Chiến thắng bản thân giá trị hơn nhiều so với người khác"

Bí kíp luyện Rap từ Yuno Bigboi: "Chiến thắng bản thân giá trị hơn nhiều so với người khác"

TV Show|01.01.2022
Bí kíp luyện Rap từ JBee: "Thứ cần được thể hiện không chỉ là trình độ hay khả năng"

Bí kíp luyện Rap từ JBee: "Thứ cần được thể hiện không chỉ là trình độ hay khả năng"

TV Show|23.12.2021
Bí kíp luyện rap từ Gill: "Cách bạn truyền tải thông điệp quan trọng hơn cả nội dung"

Bí kíp luyện rap từ Gill: "Cách bạn truyền tải thông điệp quan trọng hơn cả nội dung"

TV Show|16.12.2021
Bí kíp luyện Rap từ Tony D: "Cần có trải nghiệm, vốn từ và tính cách"

Bí kíp luyện Rap từ Tony D: "Cần có trải nghiệm, vốn từ và tính cách"

TV Show|08.12.2021
Bí kíp luyện Rap từ Tez: "Cần chia sẻ câu chuyện với đối thủ!"

Bí kíp luyện Rap từ Tez: "Cần chia sẻ câu chuyện với đối thủ!"

TV Show|01.12.2021
Bí kíp luyện Rap từ Đạt Dope: Hơn thua là một sai lầm!

Bí kíp luyện Rap từ Đạt Dope: Hơn thua là một sai lầm!

TV Show|23.11.2021
Bí kíp luyện Rap từ Duy Andy: Tưởng tượng mình đang trên sân khấu khi luyện tập mỗi ngày

Bí kíp luyện Rap từ Duy Andy: Tưởng tượng mình đang trên sân khấu khi luyện tập mỗi ngày

TV Show|16.11.2021
Bí kíp luyện Rap từ Rtee: Trở thành nhà thám hiểm trong màu sắc âm nhạc bản thân

Bí kíp luyện Rap từ Rtee: Trở thành nhà thám hiểm trong màu sắc âm nhạc bản thân

TV Show|11.11.2021
Bí kíp luyện Rap từ Nul: Kỹ thuật không phải là tất cả!

Bí kíp luyện Rap từ Nul: Kỹ thuật không phải là tất cả!

TV Show|05.11.2021
Bí kíp luyện Rap từ Hành Or: Thử sức ở những chủ đề không ai nghĩ đến!

Bí kíp luyện Rap từ Hành Or: Thử sức ở những chủ đề không ai nghĩ đến!

TV Show|28.10.2021
Bí kíp luyện Rap từ Yuno Bigboi: “Muốn khác biệt phải thử thách"

Bí kíp luyện Rap từ Yuno Bigboi: “Muốn khác biệt phải thử thách"

TV Show|21.10.2021
Siêu Mới