#bác sĩ mùa dịch

3 Bài viết

Nỗi niềm trực Tết của sinh viên ngành Y: Bệnh viện là nhà, đánh đổi vì tính mạng của nhiều người

Bác sĩ Huỳnh Tuấn Kiệt: Hãy xác định tâm lý "ai cũng đang là F0" thay vì "mình cũng sẽ là F0"!

Một chút Vitamin C: Cười ngả nghiêng với muôn kiểu tấu hài trong khu cách ly