#Vocal Dương Hoàng Yến

3 Bài viết

Nhân trường hợp Dương Hoàng Yến: “Giọng hát hay chưa đủ để nổi tiếng”?

Dương Hoàng Yến: “Đặt sự cống hiến lên trên, không xin Top 1 Trending”

Dương Hoàng Yến, khi muốn hát thì đâu cũng là sân khấu: Từ Lạc trôi, Let It Go cho tới loạt tác phẩm kinh điển