#thí sinh của rap việt mùa 2

1 Bài viết

4 lần "đạp hụt" của Karik