#Tăng nhật tuệ

2 Bài viết

Hàng loạt ‘nạn nhân’ tố nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ không trả tiền thu âm

Tăng Nhật Tuệ: “Tôi đã delay ‘Đông Tây Nam Bắc’ rất lâu với Ái Phương vì chị Hà Trần”