Logo VieZ

#siêu vaccine

2 Bài viết

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trả lời   về 'siêu vaccine': Gói tiêm sẽ gần 20 triệu đồng!

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trả lời về 'siêu vaccine': Gói tiêm sẽ gần 20 triệu đồng!

Vấn đề|11.03.2022
'Siêu vaccine' cho nhóm nguy cơ cao đã xuất hiện tại Việt Nam

'Siêu vaccine' cho nhóm nguy cơ cao đã xuất hiện tại Việt Nam

Vấn đề|10.03.2022

Siêu Hot

menu