#Quỳnh Anh Shyn và Châu Bùi

1 Bài viết

Châu Bùi "dụ" Quỳnh Anh Shyn khai hết bí mật tình trường, từng nói dối bố mẹ đi chơi với người yêu